Programski paket za pomoč na domu

Na podlagi dolgoletnih izkušenj v socialnem varstvu in ob pomoči naših partnerjev smo razvili programski paket, ki celostno pokriva delovanje centrov za pomoč na domu. Število uporabnikov pomoči na domu se povečuje, kar od organizacij, ki nudijo to storitev, zahteva boljšo organizacijo in učinkovitejše spremljanje dogajanja na terenu. V ta namen smo razvili informacijsko rešitev, ki popolnoma digitalizira vašo bazo dogovorov in obiskov ob uporabi sodobne tehnologije. Tako bodo vsi podatki, ki jih potrebujete, dostopni le z nekaj kliki, takoj ko jih želite.

Mobilna aplikacija

Nameščena na pametnih telefonih z operacijskim sistemom Android, namenjena je beleženju obiskov in opravil izvajalcev na terenu.

 • Beleženje obiskov z uporabo tehnologije NFC
 • Enostavna dvosmerna sinhronizacija preko WiFi ali 3G omrežja preko varne povezave
 • Optimiziran vnos opravljenih opravil z nalepko ali kartico NFC
 • Prikaz vnesenih storitev
 • Enostavni pregledi opravljenih obiskov in seštevkov
 • Možnost vnosa opomb, opažanj, malic, sestankov
 • Možnost klicanja uporabnikov ali svojcev iz baze
 • Z geslom zaščiten program
 • Možnost prikaza poti

Spletna aplikacija

Teče na naših strežnikih, dostopna je preko spleta, kjerkoli in kadarkoli. Na tem mestu imate pregled nad vsemi podatki, zajetimi z mobilno aplikacijo.

 • Prikaz zabeleženih obiskov in opravil
 • Ažuriranje in popravki za koordinatorje
 • Prikaz efektivnih ur, delovnega časa, opravljene poti oskrbovalcev
 • Sistem opažanj za koordinatorje in oskrbovalce
 • Podrobni in strnjeni pregledi opravljenih obiskov in seštevkov
 • Filtriranje pregledov zbranih storitev
 • Priprava in izvoz podatkov v obliki dnevnikov in drugih pregledov
 • Izvoz podatkov v namenski program za obračun plač

Strežniška aplikacija

Nameščena na vašem sistemu, dostopna vsem v lokalnem omrežju. V njej je baza dogovorov, tu se tudi pripravi podatke za obračun.

 • Vodenje baze uporabnikov in storitev

  Zbiranje podatkov o statusih, oprostitvah, zavezancih, kontaktnih podatkih, izbranih zdravnikih, uradnih zaznamkih, opombah

 • Izpis statistik

  Na podlagi baze uporabnikov/opravljenih storitev

  Zagotavljamo skladnost z IRSSV

 • Izpis računov

  Uporabnikom (trajniki), e-računi za občine, prenos v fakturiranje (Grad, SAOP, Vasco, Perftech), davčno potrjevanje računov

 • Kontrola zbranih podatkov, priprava seznamov
 • Drugi izpisi

  Izpis osebnega kartona, urejanje soglasij, izpis dogovorov, izpis soglasij

 • Zajem podatkov, če ni rešeno s prenosnimi napravami
 • Vaši podatki ostanejo vaši

  Kadarkoli je to potrebno, se lahko naredi izvoz vseh podatkov, ki jih zbirate z našim programskim paketom.

Programski paket uporabljajo centri, ki pokrivajo občine po vsej Sloveniji

Celoten paket Samo strežniška aplikacija Delno pokrito